Bodyguard HM, osobní ochrana osob, ozbrojený doprovod a detektivní služby, Praha

  • osobní ochrana, bodyguard......................................dohodou podle situace
  • ozbrojený doprovod.................................................dohodou podle situace
  • lovec odměn.............................................................dohodou podle situace
  • řidič, řidič ochránce..................................................dohodou podle situace
  • jednorázový výjezd, krátkodobá osobní ochrana ...........dle dohody
  • detektivní služby........................................................dohodou podle situace
  • nasazení německého ovčáka......................................dohodou podle situace
  • cena za ujetý kilometr vozidlem.................................od 7,- Kč/km  dle vozidla

Ceny jsou pouze orientační. V závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky.

Je třeba si uvědomit, že bodyguard je osoba, která je k daným službám vycvičen, proškolen, má zkušeností z ozbrojených složek, působení v zahraničních misí, který za Vás riskuje v jistých případech svoje zdravý  a i život.

 Pro zakázky většího rozsahu spolupracuji s bodyguardy z řad bývalých vojáků a zápasníků.