Bezpečnostní služba na ochranu osob

  • osobní ochrana, bodyguard.........................dohodou podle situace
  • ozbrojený doprovod......................................dohodou podle situace
  • lovec odměn...................................................dohodou podle situace
  • řidič, řidič ochránce.....................................dohodou podle situace
  • detektivní služby...........................................dohodou podle situace
  • nasazení německého ovčáka........................dohodou podle situace
  • cena za ujetý kilometr vozidlem..................od 7,- Kč/km  dle vozidla
  • ubytování mimo Prahu................................ podle počtu bodyguardů
  • ubytování mimo ČR......................................podle počtu bodyguardů

Ceny jsou na dohodě, v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky.

Je třeba si uvědomit, že bodyguard je osoba, která je k daným službám vycvičen, proškolen, má zkušeností z ozbrojených složek, působení v zahraničních misí, který za Vás riskuje v jistých případech svoje zdravý  a i život.

Bodyguard není běžný strážný.

 Pro zakázky většího rozsahu spolupracuji pouze s bodyguardy z řad bývalých vojáků a zápasníků.