Koncesní listina ostraha majetku a osob , detektivní služby

     ostraha majetku a osob  detektiv