Příprava na zkoušky strážný a detektiv

Zkoušky strážný a detektiv provádí autorizovaná osoba Marek Bílek

Orlov 39, 26101 Příbram
IČO: 76536963
Tel:  +420 608 07 27 17  www.studiobim.cz

email: info@marekbilek.cz

Absolvováním zkoušek získáte osvědčení pro výkon povolání profesní kvalifikace:

+ STRÁŽNÝ 68-008-E (autorizace MV-32411-2/VO-2011)
+ DETEKTIV KONCIPIENT 68-009-M (autorizace MV-32411-5/VO-2011)

+ rekvalifikace PK Strážný a Detektiv koncipient (akreditace MSMT-4626/2014-1/159)