Bodyguard, ochrana osob, ozbrojené doprovody, diskrétnost a profesionalita.
Ochranka, která stojí při Vás

jmenuji se Martin Hrádek, dříve jsem sloužil jako elitní voják 4 BRn-brigáda rychlého nasazení AČR, účast v mezinárodních misích KFOR. Po odchodu z armády jsem se rozhodl založit  malou soukromou bezpečnostní službu specializovanou  především na osobní ochranu osob. Kdy jako elitní voják jsem získal zkušenosti pro výkon osobního strážce.
Naše služby  patří  mezi jedno z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších povolání na světě. Při plnění náročných úkolů dobře víme, že přebíráme odpovědnost za bezpečí a život klienta.

Smyslem je, aby v ČR byla funkční bezpečnostní služba na profesionální úrovni zajišťující služby v oblasti bezpečnosti pro daného klienta.
Zajištění ochrany pro toho kdo jí potřebuje. Ochrana fyzické osoby, ochrana podnikatelů, ochrana politických subjektů, ochrana zahraničních klientů., ochranka na akcích různého charakteru. 
Ochranka, která bude pří Vás, tam kde jí opravdu potřebujete, tak aby splnila svůj úkol. 

Detektivní služba na získání patřičných důkazů pro Vás nebo soudní řízení. 

Bodyguard HM působí v rámci ČR i mimo ČR, dle požadavku klienta. Jdeme tam, kde je nás potřeba. 
                                                                                         Nepodceňujte dnešní bezpečnostní situaci !!!

Služby bodyguarda

 • bodyguard
    osobní profesionální strážce na zajištění
   ochrany klienta, poskytnutí bodyguarda do zahraničí nebo ochrana zahraničních klientů při návštěvě v ČR, osobní ochranka při jednání s protistranou nebo zastupování, ochranka při soudních jednání, ochranka na kulturních akcí, bodyguard v rizikových oblastech, ochrana významných osob politiků a diplomatů, bodyguard pro vrcholový management, osobní ochranka tam kde jí potřebujete nebo pro koho jí potřebujete. 

 • ochranka do společnosti
   
  poskytnutí osobní ochrany na Vašem firemním nebo soukromém večírku, vánoční večírek, plesy, koncerty, ochranka při smutečním obřadu, ochranka na  svatebním obřadu nebo akce různého charakteru. VIP ochranka pronajatých salonků na Vaší akci, třeba v nočním klubu nebo restauraci. Ochrana podnikatelů při sjezdu valné hromady. Ochrana  osob na předváděcích a klientských akcí. Ochranka tam kde se cítíte být ohroženi.

 • ozbrojená ochranka
    
   při výběru vyšší  hotovosti v bance  nebo vklad do banky, ochranka při převozu nebo přenosu finanční hotovosti v otevřených oblastech,  ochranka  při soudních sporech a dělení majetku, osobní ochrana v rámci doprovodu na soudní jednání, ochranka proti únosu osoby při podezření sebemenšího vydírání, ozbrojený doprovod do oblastí s vyšším rizikem výskytu nežádoucích osob. Ozbrojená ochrana na riziková setkání s protistranou. 

 • ochrana ohrožených osob
    poskytnutí ochrany osob, které se dostaly do problémů, ať už z oblasti obchodní nebo jako svědci závažné trestné činnosti. Ochrana takovýchto osob vyžaduje specifické prostředky a plánování z důvodu reálného ohrožení. Osobní strážci mimo ochranu takovýchto osob musí zabezpečit i utajení pobytu ohrožených osob nebo svědků. Fyzická ochrana dítěte do školy či ze školy, jeli dítě ve škole šikanováno, nebo Vás někdo vydírá ohledně únosu dítěte. Asistence při předávání dítěte v rámci sporů mezi rodiči.. Ochranka při návštěvě dítěte nejen v ČR.

 • bodyguard při řešení krizových situací
   
   poskytnutí ochrany při jednání kde dochází k vyhrožování nebo vydírání, ochrana při rozchodu partnerů, kdy velmi často dochází k vyhroceným situacím, vyhrožování a pronásledování. Ochranka při sledování osoby, ochranka při uzavírání důležitého obchodu. Poskytnutí ochrany při častém fyzickém napadení. Zajištění bezpečnostní ochrany při vstupech v rámci dělení majetku, kdy jedna strana Vás nechce do prostoru pustit. Ochranka při vystěhování podnájemníka nebo nájemníka.

 • profesionální řidič všech značek osobních vozidel
    Audi, Škoda, BMW, Lexus, Mercedes, Volvo, Jeep, atd

 • detektivní služby
    detektivní monitorování osoby za účelem získání konkrétních důkazů pro rozvodové řízení, prokázání nevěry, monitorování osob nebo soudní řízení.

 • vymáhání pohledávek
    vyhledání dlužníka ke splnění závazku. Vyhledání a předání informací o dlužníkovi a jeho výskytu. Ochranka při jednání s dlužníkem, podstoupení pohledávky, před žalobní upomínka, soudní řízení.

 • pátrání po osobách
    pátrání po hledaných, pohřešovaných osobách nebo osobách jako jsou Vaši přátelé, které jste léta neviděli. Pátrání po osobách i mimo ČR

 • detektivní kontrola
    
  kontrola zaměstnanců na nemocenské, včetně veškeré dokumentace. 

 • doručení dopisu
    vyhledání osoby pro, kterou je písemnost určená, pořízení záznamu o převzetí či nepřevzetí písemnosti.

 • lovec odměn
    
   pátrání, vyhledávání za vyhlášené odměny. Týká se nejen osob ale i zvířat, která byla buď ztracena, ukradena nebo otrávená.

 • psovod
     
  nasazení speciálně cvičeného Německého ovčáka do akce, stopování pohřešované osoby, vyhledání osob a zadržení osob. Pes je schopen vyhledat i velmi starou stopu. Přítomnost Německého ovčáka dobře funguje i jako psychologický efekt v určitých nepříjemných situací.

Pro zakázky většího rozsahu spolupracuji pouze s elitními bodyguardy s řad bývalých vojáků, zápasníků nebo policistů.

Sestavení ochranných teamů.

Bodyguard hm je ochranka, která nikdy nemluví o svých klientech, mlčenlivost a diskrétnost ve věcech klienta je samozřejmostí.

www.facebook.com/bodyguard.hm