Profesionální osobní strážce

 • osobní ochrana
 • bodyguard
 • bodyguard do zahraničí
 • bodyguard zahraničních klientů
 • zajištění různých akcí
 • ozbrojený doprovod
 • VIP 
 • lovec odměn
 • pátrání po osobách
 • řidič
 • řidič ochránce
 • detektivní služby
 • safe
 • nasazení německého ovčáka
 • cena za ujetý kilometr vozidlem
 • ubytování mimo Prahu
 • ubytování mimo ČR
 • vystěhování nájemníka

Ceny jsou na dohodě, v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky.

Je třeba si uvědomit, že bodyguard je osoba, která je k daným službám vycvičen, proškolen, má zkušeností z ozbrojených složek, působení v zahraničních misí, který za Vás riskuje v jistých případech svoje zdraví  a i život.

 Pro zakázky většího rozsahu spolupracuji pouze s bodyguardy z řad bývalých vojáků a zápasníků.

Bodyguard HM - Protection Czech Republic

Služby bodyguarda je třeba  alespoň 24 hodin rezervovat předem